Swedish (Sweden) phrases #261-280 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Language synchronization
Språk synkronisering
info
262
Language:
Språk:
info
263
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Språk markerade med flaggor är installerade. Välj språk och klicka på knappen Hämta för att försöka hämta översättningstabellen.
info
264
Layer painting
Lager färgläggning
info
265
Layer style
Lagerstil
info
266
Layered Image
Skiktad Bild
info
267
Layered Image - Layer Properties
info
268
Layered Image - Rasterize Layer
info
269
Layered image editor
info
270
Layers
Överlägg
info
271
Learn about translating.
Lära mer om översättning.
info
272
Less options
mindre alternativ
info
273
Line
Linje
info
274
Linear gradient
Jämn färgövergång
info
275
Love it!
Elsk den!
info
276
Main toolbar
Primärt verktygsfält
info
277
Main window
Huvudfönster
info
278
Make screenshot
Ta ögonblicksbild av skärmen
info
279
Manage Windows shell associations
Hantera Windows GUI kopplingar
info
280
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
I wish there were...
Select background