Turkish phrases #381-400 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Raster Image - Unsharp Mask
info
382
Raster Image - Vignetting
info
383
Raster Image - Watermark
info
384
Raster editor toolbar
Raster editörü araç çubuğu
info
385
Rasterize layer
Rastırize katman
info
386
Re&size (resample)...
Yeniden boyutlandır (yeniden örnekle)...
info
387
Ready
Hazır
info
388
RealWorld Layered Image
RealWorld Katmanlı Görüntü
info
389
RealWorld Paint
RealWorld Paint
info
390
RealWorld Raster Image
RealWorld Raster Görüntüsü
info
391
RealWorld Vector Image
RealWorld Vector Görüntü
info
392
RealWorld layered image files
RealWorld katmanlı görüntü dosyaları
info
393
RealWorld raster image files
RealWorld raster görüntü dosyaları
info
394
RealWorld vector image files
RealWorld vector resimleri
info
395
Recent
En Son
info
396
Recently modified files
Son değiştirilen dosyalar
info
397
Recently used colors
En son kullanılan renkler
info
398
Rectangle
Dikdörtgen
info
399
Rectangular border...
Dikdörtgensel sınır...
info
400
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...