Turkish phrases #61-80 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
61
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Parametreleri ayarladıktan sonra, işlemi etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Çevrimiçi belgeler</a>
info
62
Angular gradient
info
63
Animated Image
Animasyonlu Görüntü
info
64
Animated PNG Image
Animasyonlu PNG Görüntü
info
65
Animated WebP Image
Animasyonlu WebP Görüntüsü
info
66
Animated image editor
info
67
Animation - Delete Frames
Animasyon - Çerçeveleri Sil
info
68
Animation - Frame List
Animasyon - Çerçeve Listesi
info
69
Animation - Insert Frame
Animasyon - Çerçeve Ekle
info
70
Animation - Reverse Frame Order
Animasyon - Ters Çerçeve Sırası
info
71
Animation - Viewer
Animasyon - Görüntüleyici
info
72
Application &options...
Uygulama seçenekleri...
info
73
Application web page.
Uygulama web sayfası.
info
74
Apply
Uygula
info
75
Arbitrary coordinates
Keyfi koordinatlar
info
76
Ask &question online...
Çevrimiçi soru sor...
info
77
Automatically choose a zoom factor according to available space.
Kullanılabilir alana göre otomatik olarak bir yakınlaştırma faktörü seçin.
info
78
Automatically update the software
Otomatik olarak bu yazılımı güncelle
info
79
BMP Image
BMP Görüntü
info
80
BMP image files
BMP görüntü dosyaları
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...