Dutch (Belgian) phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
&Active layout
info
2
&Copy
&Kopiëren
info
3
&Create
&Creëren
info
4
&Disable undo
Onge&daan maken uit.
info
5
&Document
info
6
&Edit
Bewerk&en
info
7
&File
&Bestand
info
8
&Help
&Hulp
info
9
&Insert
info
10
&New...
&Nieuw...
info
11
&Open...
&Open...
info
12
&Paste
&Plakken
info
13
&Redo
&Opnieuw
info
14
&Save...
Op&slaan...
info
15
&Tools
Gereedschap (&Tools)
info
16
&Undo
&Ongedaan maken.
info
17
&User interface:
Gebr&uiker-interface
info
18
&View
&Beeld
info
19
&What now?
&Wat nu?
info
20
...
info
Select background
Vista & Win 7 icons