Dutch (Belgian) phrases #41-60 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
41
Cone
info
42
Configure Application Options
Configureer de opties van het programma.
info
43
Configure application settings.
Configureer programma-instellingen
info
44
Conte&xt help
Conte&xtuële hulp
info
45
Controls what information is displayed in window caption.
Bepaalt welke informatie in titelbalk wordt getoond.
info
46
Convert to icon
info
47
Convert to image
info
48
Create
Maak
info
49
Cu&t
&Knippen
info
50
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Pas het hoofdvenster van het programma aan. Reeds geopende documenten of vensters zullen pas na heropenen gewijzigd worden.
info
51
Cylinder
info
52
Diffuse:
info
53
Disable &automatic updates
&Automatische updates uitschakelen
info
54
Display hints relevant to application current state.
Toon hints afhankelijk van de huidige stand van het programma.
info
55
Displayed Data Type
info
56
Download
Download
info
57
Emissive:
info
58
Extrusion surface
info
59
File associations...
Bestands-associaties...
info
60
Filter:
Filter:
info
What about ICL files?
I wish there were...