Danish phrases #101-120 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Add a copy of selected frame after it.
Tilføj kopi af valgt ramme efter den.
info
102
Add a shadow of given intensity and offset.
Tilføj skygge med angivet intensitet og forskydning.
info
103
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tilføj skygge med given intensitet og forskydning.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Flere oplysninger</a>.
info
104
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
105
Add dragged files to the animation as new frames.
Føj trukne filer til animationen som nye rammer.
info
106
Add folder to favorites
Føj mappe til foretrukne
info
107
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Tilføj nyt filter|Duplikér filter|Fjern filter|Flyt op|Flyt ned|
info
108
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Tilføj trukne filer som nye lag.
info
109
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Føj knudepunkt til polygonen ved at trække i håndtaget midt på en kant. 
info
110
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Tilføj, fjern eller tilpas filtre der er kompatible med Adobe® Photoshop® softwareplugins brugerflade.
info
111
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Justér fotografiets sort/hvid niveau og tilpas kontrasten.
info
112
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for hele billedet eller markeret område.
info
113
Adjust canvas size
Juster lærredsstørrelse
info
114
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Justér farvemætning på aktuelt lag eller markering.
info
115
Adjust exposure
Justér eksponering
info
116
Adjust size by:
Justér til:
info
117
Adjustable
Justerbar
info
118
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Sæt parametrene og klik OK for at udføre handlingen.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online hjælp</a>
info
119
Algorithm type
Algoritme
info
120
Alignment:
Justering:
info
What about ICL files?
Select background