Danish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Account
Konto
info
82
Add a copy of selected frame after it.
Tilføj kopi af valgt ramme efter den.
info
83
Add a shadow of given intensity and offset.
Tilføj skygge med angivet intensitet og forskydning.
info
84
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tilføj skygge med given intensitet og forskydning.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Flere oplysninger</a>.
info
85
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
86
Add folder to favorites
Føj mappe til foretrukne
info
87
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Tilføj nyt filter|Duplikér filter|Fjern filter|Flyt op|Flyt ned|
info
88
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Føj knudepunkt til polygonen ved at trække i håndtaget midt på en kant. 
info
89
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Tilføj, fjern eller tilpas filtre der er kompatible med Adobe® Photoshop® softwareplugins brugerflade.
info
90
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Justér fotografiets sort/hvid niveau og tilpas kontrasten.
info
91
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for hele billedet eller markeret område.
info
92
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Justér farvemætning på aktuelt lag eller markering.
info
93
Adjust exposure
Justér eksponering
info
94
Adjust size by:
Justér til:
info
95
Adjustable
Justerbar
info
96
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Sæt parametrene og klik OK for at udføre handlingen.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online hjælp</a>
info
97
Alignment:
Justering:
info
98
All files
Alle filer
info
99
All supported files
Alle understøttede filer
info
100
All tags:
Alle tags:
info
What about ICL files?
Select background