Danish phrases #361-380 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Forudindstillinger for værktøj, udfyldning og tegning.
info
362
Custom width
Tilpasset bredde
info
363
Custom zoom
Tilpasset zoom
info
364
Custom1
Tilpasset1
info
365
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tilpas hovedvinduets størrelse. Åbne dokumenter og vinduer påvirkes ikke.
info
366
Cut a defined quadrangle from an image.
Klip defineret kvadrat ud af et billede.
info
367
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Klip markering til udklipsholder.
info
368
DPI
DPI
info
369
Decimal places:
Decimaler:
info
370
Decompose object
info
371
Decompose object and holes
info
372
Decrease image magnification by one step.
Formindsk billedforstørrelse i et trin.
info
373
Decrease opacity
Formindsk opacitet
info
374
Decrease outline width
Formindsk kantbredden
info
375
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Beregn overfladehøjde udfra opacitet og markering. Tilføj facet og lad lys skinne på det.
info
376
Default color
Standardfarve
info
377
Default compression
info
378
Default operation
Standardhandling
info
379
Default settings
Standardindstillinger
info
380
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Klik og træk med musen for at bestemme hvor der skal fjernes røde øjne.
info
Select background
I wish there were...