Danish phrases #361-380 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Edges-only shadow
Kun kantskygge
info
362
Editing
Redigering
info
363
Effe&ct
Effekt
info
364
Ellipse
Ellipse
info
365
Emphasize active layer
Fremhæv aktivt lag
info
366
Emphasize edges in an image.
Fremhæv kanter i billedet.
info
367
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Fremhæv grænsen mellem udfyldte og gennemsigtige områder med kontur.
info
368
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Fremhæv grænsen mellem gennemsigtige og udfyldte områder med en kontur.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Flere oplysninger</a>.
info
369
Environment map...
Reflektion...
info
370
Every other
alle andre
info
371
Exe script
Exe script
info
372
Expand
info
373
Explanation of this command's function.
Forklaring på denne kommandos funktion.
info
374
Export batch operation
info
375
Export file
Eksportér fil
info
376
Export layer...
Eksporter lag
info
377
Export mask...
Eksportér maske...
info
378
Extend canvas
info
379
Extension
Filtype
info
380
Factor influencing how much are the pixels displaced.
Faktor der bestemmer hvor meget pixel fortrænges.
info
I wish there were...
What about ICL files?