Danish phrases #341-360 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
341
Download batch operations from an online archive and install them.
info
342
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
343
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
344
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
345
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
346
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Tegn en vilkårlig form, der kontrolleres af punkter med tangenter.
info
347
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
348
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
349
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
350
Draw shape
info
351
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
352
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
353
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
354
Drop Shadow
Kast skygge
info
355
Drop shadow
Kast skygge
info
356
Dropper
Pipette
info
357
Duplicate batch operation
info
358
Duplicate frame
Dupliker ramme
info
359
Duplicate layer
Duplikér lag
info
360
E&xit
Afslut
info
Select background
I wish there were...