Slovak phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%ix%i pixels
info
2
&Active Layout
info
3
&Adjust
info
4
&Automatic zoom
&Automatick
info
5
&Canvas size...
info
6
&Copy %s
&Kopírovať %s
info
7
&Create
info
8
&Disable undo
Zakázať funkciu Krok &späť
info
9
&Edit
info
10
&File
Súbor
info
11
&Help
&Pomoc
info
12
&Image
info
13
&Invert selection (%s)
info
14
&Large grid
&Velká mrížka
info
15
&Layer
info
16
&Mask
info
17
&New...
Nový...
info
18
&No grid
Bez mriežky
info
19
&Open...
Otvoriť...
info
20
&Paste
Prilepiť
info
What about ICL files?
I wish there were...