Ukrainian phrases #221-240 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Попередні налаштування засобів, кольорів, стилів заповнення та режимів малювання.
info
222
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Налаштуйте головне вікно програми. Вже відкриті документи чи вікна не постраждають.
info
223
Cut a defined quadrangle from an image.
Вирізати із зображення визначений чотирикутник
info
224
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Вирізати вибір до буферу.
info
225
DPI
info
226
Decimal places:
Кількість знаків після коми:
info
227
Decrease image magnification by one step.
Зменшити збільшення зображення на один крок.
info
228
Decrease outline width
info
229
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Вивести висоту поверхні з непрозорості та вибору. Зкосити форму і надати легкого блиску.
info
230
Default color
Колір за замовчуванням
info
231
Default settings
Налаштування за замовчуванням
info
232
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Визначіть площу видалення червоних очей, перетягуючи мишею.
info
233
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Визначте, що повинно відображатися на кнопці коліру у спливаючій палітрі і як має виглядати діалог кольорового комплектувальника.
info
234
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Визначає тип поєднання заливки шаблону з попереднім змістом.
info
235
Defines, where to place the outline.
Визначає, де розмістити схему.
info
236
Delete file
Видалити файл
info
237
Delete frame
info
238
Delete layer(s)
Видалити шар(и)
info
239
Density [%]:
Щільність [%]:
info
240
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
Визначити найтемніші і найяскравіші кольори зображення і відрегулювати контраст для чорно-білого їх відображення.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons