Ukrainian phrases #281-300 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Custom JScript operation
Операція JScript користувача
info
282
Custom image
Зображення користувача
info
283
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Попередні налаштування засобів, кольорів, стилів заповнення та режимів малювання.
info
284
Custom zoom
Масштабування користувача
info
285
Custom1
Користувацький 1
info
286
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Налаштуйте головне вікно програми. Вже відкриті документи чи вікна не постраждають.
info
287
Cut a defined quadrangle from an image.
Вирізати із зображення визначений чотирикутник
info
288
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Вирізати вибір до буферу.
info
289
DPI
info
290
Decimal places:
Кількість знаків після коми:
info
291
Decrease image magnification by one step.
Зменшити збільшення зображення на один крок.
info
292
Decrease opacity
info
293
Decrease outline width
info
294
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Вивести висоту поверхні з непрозорості та вибору. Зкосити форму і надати легкого блиску.
info
295
Default color
Колір за замовчуванням
info
296
Default operation
info
297
Default settings
Налаштування за замовчуванням
info
298
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Визначіть площу видалення червоних очей, перетягуючи мишею.
info
299
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Визначте, що повинно відображатися на кнопці коліру у спливаючій палітрі і як має виглядати діалог кольорового комплектувальника.
info
300
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Визначає тип поєднання заливки шаблону з попереднім змістом.
info
I wish there were...
Select background