Bosnian phrases #181-200 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Cartesian to polar
Kartezijanski/pravougli u polarni
info
182
Center
Centriraj
info
183
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centriraj sliku u najmanjem mogućem kvadratu ili pravougaoniku.
info
184
Centered
Centrirano
info
185
Change Canvas Size
Promijeni veličinu platna
info
186
Change DPI
Promijeni TPI (DPI)
info
187
Change animation speed...
Promijeni brzinu animacije...
info
188
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Promijenite omjer slike smanjivanjem ili proširivanjem najmanje važnih područja na slici.
info
189
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Promijeni brzinu animacije množeći vremena frejmova sa zadanom vrijednošću.
info
190
Checkboard
Šahovnica
info
191
Chips
Čipovi
info
192
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Izaberite kako otvarati slike u standardnim formatima. Za selektovanu vrstu dokumenta mora biti podešen raspored prozora.
info
193
Circle
Krug
info
194
Circular border...
Kružna ivica...
info
195
Classic style
Klasični stil
info
196
Classified Operations
Klasifikovane operacije
info
197
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klikni ovdje, a potom na bilo koju opciju koju želite naučiti.
info
198
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Kliknite na kotačić za promjenu nijansi, kliknite unutar trougla da promijenite svjetlinu i zasićenost.
info
199
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Kliknite dugme '...' i selektujte visinsku mapu. Svjetlina piksela određuje njegovu visinu.
info
200
Clone with: %s
Kloniraj sa: %s
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...