Bosnian phrases #181-200 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontroliše smještanje originalne slike na novom platnu.
info
182
Controls what information is displayed in window caption.
Kontroliše koje informacija će biti prikazane u naslovu prozora.
info
183
Convert color image to a grayscale.
Konvertuj sliku u boji u sliku sa sivim nijansama.
info
184
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) su ograničene na integralne (cijele) vrijednosti.
info
185
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) mogu imati bilo koje realne vrijednosti.
info
186
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopiraj piksele sa drugog dijela slike. Pikseli koji se prepisuju, markirani su korištenjem alata "%s".
info
187
Copy style
Kopiraj stil
info
188
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiraj selekciju i pošalji je u međuspremnik (klipbord).
info
189
Create
Kreiraj
info
190
Create a new document.
Kreiraj novi dokument.
info
191
Create a new empty raster image of given size.
Kreiraj novu praznu raster sliku određene veličine.
info
192
Create a new empty vector image of given size.
Kreiraj novu praznu vektorsku sliku određenih dimenzija.
info
193
Create a new frame. Select where to add it.
Kreiraj novi frejm. Selektuj gdje će biti dodan.
info
194
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Kreiraj novu sliku sa svim frejmovima animacije posloženim u jedan ili više redova.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Više informacija</a>
info
195
Create animation
Kreiraj animaciju
info
196
Create animation from the current image or filmstrip.
Kreiraj animaciju iz trenutne slike ili filmske trake.
info
197
Create cards by placing photos on templates.
Kreiraj karte postavljanjem slika na šablone.
info
198
Create filmstrip
Kreiraj filmsku traku
info
199
Create filmstrip...
Kreiraj filmsku traku...
info
200
Create image
Kreiraj sliku
info
I wish there were...
Select background