Swedish (Sweden) phrases #201-220 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Create new document from a template.
Skapa ett nytt dokument från en mall.
info
202
Create new icon with empty images.
info
203
Create new library with icons for Windows.
info
204
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Skapa ett nytt rastrerings-överlägg och placera det över de andra överläggen.
info
205
Create raster layer
Skapa ett raster-överlägg
info
206
Create vector layer
info
207
Credits
Lista över medverkande
info
208
Crop
Beskär
info
209
Cu&t
Klipp ut
info
210
Cu&t %s
Klipp u&t %s
info
211
Current color
Nuvarande färg
info
212
Curve
kurva
info
213
Curves...
info
214
Custom &operation...
Egenskapad funktion ...
info
215
Custom JScript operation
Kör eget JScript
info
216
Custom format...
info
217
Custom image
info
218
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Egna inställningar för verktyg, färger, fyllnadstyper, och ritningsinställningar.
info
219
Custom zoom
info
220
Custom1
Skräddarsydd1
info
Select background
Vista & Win 7 icons