Swedish (Sweden) phrases #661-680 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
info
662
Toggle headlight
info
663
Toggle scene lights
info
664
Tool has no options.
info
665
Tool presets
Återställ vektyg
info
666
Tool properties
info
667
ToolBar
Verktygsfält
info
668
Transform points
info
669
Transformation
Förändringsfunktion
info
670
Translated string:
Översatt fras:
info
671
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
672
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
673
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
674
Translation tables for this language are not available.
Översättningstabeller för detta språk är inte tillgängliga.
info
675
Translator mode
Översättningsläge
info
676
Triangles
info
677
Truecolor and transparency
info
678
Tutorials
Handledningar
info
679
Type
Typ
info
680
Type text directly in the raster editor.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...