Swedish (Sweden) phrases #741-760 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Toggle scene lights
info
742
Tool has no options.
info
743
Tool presets
Återställ vektyg
info
744
Tool properties
info
745
ToolBar
Verktygsfält
info
746
Transform points
info
747
Transformation
Förändringsfunktion
info
748
Translated string:
Översatt fras:
info
749
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
750
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
751
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
752
Translation tables for this language are not available.
Översättningstabeller för detta språk är inte tillgängliga.
info
753
Translator mode
Översättningsläge
info
754
Triangles
info
755
Truecolor and transparency
info
756
Turn the image upside down.
Ändra bilden up och ned.
info
757
Tutorials
Handledningar
info
758
Type
Typ
info
759
Type text directly in the raster editor.
info
760
Type:
info
I wish there were...
Select background