Turkish phrases #701-720 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Specular:
info
702
Speculars
info
703
Sphere gradient
info
704
Spherical
info
705
Square caps
Kare kapaklar
info
706
Standard drop shadow
Standart damla gölge
info
707
Standard views
info
708
Start
info
709
Start &page:
Başlangıç sayfası:
info
710
Start separate
info
711
Start with a random image instead of an empty canvas.
info
712
Static
Statik
info
713
Stop
info
714
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Daha sonra kullanmak için geçerli görüntü maskesini saklayın. Saklı maske bu pencere ve belge boyunca geçerli olacak.
info
715
Store mask
Mağaza maskesi
info
716
Stroke
info
717
Swap positions of layers.
Katmanların yerlerini değiştirin.
info
718
Switch to this zoom factor.
Bu yakınlaştırma faktörüne geçin.
info
719
Synchronization ID of state that holds the currently selected foreground or background color.
Şu anda seçili ön plan veya arka plan rengini tutan durumun eşitleme kimliği.
info
720
Synchronization ID of state that holds the currently selected region of an image.
Bir görüntünün şu anda seçilen bölgeyi tutan durumun eşitleme kimliği.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons