Turkish phrases #201-220 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Create new library with icons for Windows.
info
202
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Yeni raster katmanı oluşturun ve diğer katmanların üstüne yerleştirin.
info
203
Create raster layer
Raster katmanı oluşturun
info
204
Create vector layer
Vektör katmanı oluştur.
info
205
Credits
Geliştiriciler
info
206
Crop
Kırp
info
207
Cu&t
Kes
info
208
Cu&t %s
Kes (%s)
info
209
Current color
Mevcut renk
info
210
Curve
Eğri
info
211
Curves...
info
212
Custom &operation...
Özel işlem...
info
213
Custom JScript operation
Özel JScript işlemi
info
214
Custom format...
info
215
Custom image
Özel görüntü
info
216
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Araçlar, renkler, dolgu stilleri ve çizim modları için özel hazır ayarlar.
info
217
Custom zoom
Özel yakınlaştırma
info
218
Custom1
Özel1
info
219
Customize application icon...
info
220
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Ana uygulama penceresini özelleştirin. Zaten açılmış belgeler veya pencereler etkilenmeyecektir.
info
Select background
What about ICL files?