Bulgarian phrases #461-480 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Context menu:
info
462
Continually increase transparency in given direction.
Непрекъснато увеличавай прозрачността в определено направление.
info
463
Continuous boost
info
464
Contrast
info
465
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Контрастът контролира разликата между  по тъмните и по светлите зони на изображението.
info
466
Contrast...
Контраст...
info
467
Controlled sync ID
info
468
Controlled viewport:
info
469
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Провери колко влияе настоящият слой  на окончателното изображение(0-100%)
info
470
Controls how to specify the final canvas size.
info
471
Controls the placement of the original image on the new canvas.
info
472
Controls what information is displayed in window caption.
Проверява каква е информацията показана в заглавието на прозореца
info
473
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Контроли дали лентата с инструменти се вижда при създаване на нов прозорец.
info
474
Controls which drawing tools will be available.
Контроли кой инструмент ще бъде на разположение.
info
475
Convolution matrix
info
476
Convolution matrix:
info
477
Coordinates
Координати
info
478
Coordinates accuracy
Точност на координатите
info
479
Coordinates mode
info
480
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
info
I wish there were...
Select background