Bulgarian phrases #1481-1500 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
Shadow size
info
1482
Shadow size:
Размер на сянката:
info
1483
Shape fill mode
info
1484
Shape fill mode controls how shapes are filled and if outline is drawn.
info
1485
Shape filling
Оформи запълването
info
1486
Shape is filled using pattern from the selected image file.
Формата е запълнена използвайки образец от избрана папка.
info
1487
Shape is filled using selected pattern combining primary and secondary colors.
Формата е запълнена използвайки избран десен  с комбинация от първични и вторични цветове.
info
1488
Shape source:
Оформи източника
info
1489
Shape:
Форма:
info
1490
Shapes will be filled with solid color or brush.
Контурите ще бъдат запълнени с плътен цвят или четка.
info
1491
Sharp joins between lines.
Ръбести съединения между линиите.
info
1492
Sharp shadow
Рязка сянка
info
1493
Sharpen
направи по-рязко
info
1494
Sharpen image
info
1495
Sharpen...
Изостряне...
info
1496
Shift Down
Измести Надолу
info
1497
Shift Hue
Промяна нюанса
info
1498
Shift Left
Измести Наляво
info
1499
Shift Right
Измести Надясно
info
1500
Shift Up
Измести Нагоре
info
Vista & Win 7 icons
Select background