Norwegian (Bokmål) phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Open an existing document.
Åpne et eksisterende dokument.
info
1182
Open an existing file.
Åpne en eksisterende fil.
info
1183
Open an image and use it to automatically generate a cursor.
Åpne et bilde og generer en markør automatisk.
info
1184
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åpne applikasjonens hjemmeside, hvor du kan spørre om spørsmål relatert til denne applikasjonen.
info
1185
Open as "%s"
Åpne som "%s"
info
1186
Open cursor file...
Åpne markørfil...
info
1187
Open images in standard raster formats (.jpg, .png, ...) by default as layered images with single layer.
Åpne bilde i standard formater (.jpg, .png, etc.) som standard bilder med et lag.
info
1188
Open the dragged file(s).
Åpne de markerte fil(ene).
info
1189
Open this document.
Åpne dette dokumentet.
info
1190
Operation
Operasjon
info
1191
Operation applied on the selected image layer.
Operasjonen for det valgte laget ble godkjent.
info
1192
Operation class
Operasjonsklasse
info
1193
Operation class:
info
1194
Operation failed. Please try again later.
Operasjonen feilet. Vennligst prøv igjen senere.
info
1195
Operation icon to use in menu or toolbar.
Operasjonsikon for menyen og verktøylinjen.
info
1196
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
1197
Operation:
Operasjon...
info
1198
Original
Orginal
info
1199
Original string:
Original frase:
info
1200
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Orginal|Prosessert|Begge|Oppdater|Automatisk oppdatering|
info
Vista & Win 7 icons
Select background