Polish phrases #1401-1420 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
Save Draw Tool Preset
info
1402
Save Layer Effect
info
1403
Save Menu Commands
info
1404
Save Selected Area
Zapisz Zaznaczony Obszar
info
1405
Save changes to %s ?
Zapisać zmany w %s ?
info
1406
Save colors...
Zapisz kolory...
info
1407
Save current &image as...
Za&pisz aktualny obraz jako...
info
1408
Save current mask to file as a grayscale image.
Zapisz aktualną maskę do pliku jako obraz skala szarości.
info
1409
Save lay&out configuration when closing window
Zapisz konfigurację warstwy przy zamykaniu okna
info
1410
Save layout as:
Zapisz układ jako:
info
1411
Save selected frame...
Zapisz wybraną klatkę...
info
1412
Save the active document with a new name.
Zapisz aktywny dokument pod nową nazwą.
info
1413
Save the active document.
Zapisz aktywny dokument.
info
1414
Save the image in selected layer into a file.
Zapisz obraz w wybranej warstwie do pliku.
info
1415
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Zapisz zaznaczony obszar obrazu lub cały plik jeśli nic nie jest zaznaczone.
info
1416
Save unchanged
Zapisz niezmienione
info
1417
Save|Close document saving changes.
Zapisz|Zamknij dokument zapisując zmiany.
info
1418
Scale
Skala
info
1419
Scroll selection
Przesuwaj zaznaczenie
info
1420
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
Kliknięcie poza oknem przesunie widok na zaznaczoną pozycję.
info
What about ICL files?
Select background