Polish phrases #21-40 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Before selected item
info
22
&Bevel...
Skos...
info
23
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
24
&Brightness:
&Jasność:
info
25
&Cache views
Zachowane widoki
info
26
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
27
&Colorize...
Koloryzuj...
info
28
&Commands:
Polecenia:
info
29
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
30
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
31
&Copy
&Kopiuj
info
32
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
33
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
34
&Create
Stwórz
info
35
&Cursor
&Kursor
info
36
&Description:
Opis:
info
37
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
38
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
39
&Edit
&Edycja
info
40
&Effect
&Efekt
info
I wish there were...
Select background