Polish phrases #1761-1780 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1761
Vertical resize
Pionowa zmiana rozmiaru
info
1762
View
info
1763
View Type
info
1764
View menu
Pokaż menu
info
1765
View mode
info
1766
View type
info
1767
View type:
info
1768
Viewport sync ID
info
1769
Viewport sync ID:
info
1770
Viewport:
info
1771
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
1772
Web colors
Kolory web
info
1773
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
1774
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Pomimo tego, że aplikacja jest darmowa w użytku, nie była napisana za darmo. Możesz pomóc?
info
1775
Width
info
1776
Width delta
info
1777
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Szerokość linii może być dodatnią liczbą włącznie z wartościami zmiennymi.
info
1778
Width of the image in pixels.
info
1779
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
info
1780
Width of the resized image in pixels
Szerokość obrazu w pikselach
info
Vista & Win 7 icons
Select background