Polish phrases #741-760 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Fill style:
Styl wypełnienia:
info
742
Fill the entire image (or selected area) using current fill style.
info
743
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Wypełnij obraz lub zaznaczenie gradientem lub teksturą.
info
744
Fill the image or selection using gradient or texture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">More information</a>.
Wypełnij obraz lub zaznaczenie za pomocą gradientu lub tekstury.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">Więcej informacji</a>.
info
745
Fill the pixels similar to the clicked one.
Zalej piksele podobne do klikniętego.
info
746
Filled
Wypełnij
info
747
Filmstrip
Przezrocze
info
748
Filter
info
749
Filter:
Filtr:
info
750
Finish using the current tool and apply the changes.
Zakończ używanie bieżącego narzędzia i zastosuj zmiany.
info
751
Fit selection to window
Wpasuj zaznaczenie w okno
info
752
Flip
Lustro pionowo
info
753
Flood fill
Wypełnianie
info
754
Flow:
Przepływ:
info
755
Follow drawn shape
Rysuj kształt
info
756
Font:
Czcionka:
info
757
For Evaluation Purposes Only
info
758
For each in current selection
info
759
Format
info
760
Format for raster layers in layered images
Format dla rastrowych warstw obrazu warstwowego.
info
What about ICL files?
I wish there were...