Polish phrases #1321-1340 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1321
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
1322
RealWorld Image
Obraz RealWorld
info
1323
RealWorld color swatches
info
1324
RealWorld image files
info
1325
RealWorld menu commands
info
1326
RealWorld window layouts
Układy okien RealWorld
info
1327
Realtive size
info
1328
Recall mask
Wycofaj maskę
info
1329
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
1330
Recent
Ostatnio oglądane
info
1331
Recently used colors
Ostatnie kolory
info
1332
Rectangle
Prostokąt
info
1333
Rectangular border...
Prostokątna ramka...
info
1334
Red
Czerwony
info
1335
Reduce the selected area by 1 pixel.
Zmniejsz zaznaczony obszar o 1 piksel.
info
1336
Refresh
Odśwież
info
1337
Refresh thumbnail|Remove from list|
Refresh thumbnail|Remove from list|
info
1338
Relative
Względne
info
1339
Relative Adjustable
info
1340
Relative Fixed
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...