Hungarian phrases #1861-1880 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
A térkép típusnak, a beállítás párbeszédablakban a csúszkával megadott értéke a tartományon kívül van.
info
1862
Type of operation executed in this step of the sequence.
Az ebben a lépésben végrehajtott művelet típusa, sorozat.
info
1863
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Az adott típusú műveletet végrehajtása, ha a gesztus elismert. Alább néhány további beállítási művelet látható.
info
1864
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
A festett minta típusa amikor az ecset mozog a vásznon.
info
1865
Type of the actual operation.
A tényleges művelet típusa.
info
1866
Type of the contained object with menu commands.
A menüparancsokban szereplő objektum típusa.
info
1867
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Az átalakítást ebben a lépésben hajtja végre. (Megjegyzés: az átalakításnak nem kell az utolsó lépésnek lennie a sorozatban, mert az eredmény elveszhet.)
info
1868
Type text directly in the raster editor.
Írja be a szöveget közvetlenül a: a raszteres szerkesztőt.
info
1869
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Tipikus háttér színe a képnek. A képek akkor néznek ki a legjobban ha hasonló háttereket használnak.
info
1870
Undo all operations upto this one.
Minden művelet visszavonása kivéve ezt az egyet.
info
1871
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Visszavonás funkció le lesz tiltva. Válassza ezt a lehetőséget a legjobb teljesítményre és a legalacsonyabb memória.
info
1872
Undo mode
Visszavonás
info
1873
Undo the last action.
Utolsó lépés visszavonása.
info
1874
Unknown data
Ismeretlen adat
info
1875
Unnamed
Névtelen
info
1876
Unsharp Mask
Életlen Maszk
info
1877
Unsharp mask
Életlen maszk
info
1878
Unsharp mask...
Életlen maszk...
info
1879
Unspecified
Meghatározatlan
info
1880
Up
Fel
info
What about ICL files?
I wish there were...