Hungarian phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
Az aktív rajz eszköz azonosítója.
info
902
Identifier of the active fill style.
Az aktív kitöltésstílus azonosítója.
info
903
Identifier of the fill style.
A kitöltés stílusának azonosítója.
info
904
Identifier of the image mask.
A kép maszk azonosítója.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
A képen látható maszk állapot azonosítója.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
A művelet eredmény előnézetnél használt nézet azonosítója.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
Ha be van jelölve, a képpontok kerülnek, állandó eltolás használatával. Ha nincs bejelölve, képpontok mindig kiválasztott pont lesz átmásolva.
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Ha be van jelölve, ezt a paramétert a toll nyomása befolyásolni fogja, ha egy digitális rajztábla is a rendelkezésére áll.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Ha engedélyezve van, és ha lehetséges, akkor átméretezi a képet, hogy illeszkedjen az elforgatott téglalapba.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Ha engedélyezve van és nincs kiválasztva semmi, a parancs a teljes képre vonatkozik.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Ha engedélyezve van, és megváltoztatja a beálításokat, akkor a művelet újbóli futtatásakor viszaállítja az értékeket.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Ha engedélyezve van, akkor minden a kezelőfelület elrendezése megváltozik (beleértve a legutóbbi szűrő értéke, panel méret, osztó pozíciók, aktív fülek, stb.) és automatikusan el lesz mentve az ablak vagy a dokumentum bezárásakor.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Ha engedélyezve van, az alkalmazás megkérdezi, hogy mentse e a módosított dokumentumot amikor bezárja a dokumentumot.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Ha engedélyezve van akkor a képek másolhatóak az aktuálisan kijelölt képkockából.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ha engedélyezve van, menüparancsok kapcsolatos elrendezési beállítása és kapcsolodása lesz látható a főmenüben.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Ha engedélyezve van, a 'Szűrők kezelése' parancs nem jelenik meg a menüben. A plug-in elrendezés beállítások mindig módosíthatóak ezzel a párbeszédpanellel.
info
Select background
What about ICL files?