Turkish phrases #1721-1740 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1721
Strength:
Güç:
info
1722
Stretch:
Uzatmak:
info
1723
Structure - Item Value
Yapı - Öğe Değeri
info
1724
Structure - Select Root
Yapı - Kök Seç
info
1725
Structure - Tree
Yapı - Ağaç
info
1726
SubMenu
info
1727
Summary of what this filter does. The text may be displayed in status bar or as tooltip.
info
1728
Sunken
info
1729
Sunken shape
Batık şekli
info
1730
Swap colors
Renkleri değiştir
info
1731
Swap positions of layers.
Katmanların yerlerini değiştirin.
info
1732
Swap primary and secondary colors used for image editing.
Görüntü düzenleme için kullanılan birincil ve ikincil renkleri değiştirin.
info
1733
Swatch with default and custom colors
Varsayılan ve özel renkler ile renk örneği
info
1734
Swatch with last used colors
Son kullanılan renkler ile renk örneği
info
1735
Swatches
Renk örnekleri
info
1736
Switch to this layout.
info
1737
Switch to this zoom factor.
Bu yakınlaştırma faktörüne geçin.
info
1738
Sync ID
info
1739
Synchronization ID of state that holds the currently selected foreground or background color.
Şu anda seçili ön plan veya arka plan rengini tutan durumun eşitleme kimliği.
info
1740
Synchronization ID of state that holds the currently selected region of an image.
Bir görüntünün şu anda seçilen bölgeyi tutan durumun eşitleme kimliği.
info
Select background
What about ICL files?