Turkish phrases #601-620 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Define middle point between black and white levels.
Siyah ve beyaz seviyeleri arasındaki orta noktayı tanımlayın.
info
602
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Bir renk düğmesi açılır paletinde görüntülenecek şeyleri ve renk seçici iletişim kutusunun nasıl görüneceğini tanımlayın.
info
603
Defines how are the pixels in the source rectangle mapped to the destination quadrangle.
Kaynak dörtgendeki piksellerin hedef dörtgene nasıl eşlendiğini tanımlar.
info
604
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Dolgu şablonunu önceki içerikle nasıl birleştireceğinizi tanımlar.
info
605
Defines how to handle EXIF metadata.
EXIF meta verilerinin nasıl işleneceğini tanımlar.
info
606
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Eğim etkisi için yükseklik haritasının nasıl alınacağını tanımlar.
info
607
Defines how to select a document part from the whole document.
info
608
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
İşlemi geri alma stratejisini tanımlar. Bazı belge türleri yalnızca seçili modları destekleyebilir.
info
609
Defines visualization mode for items.
info
610
Defines where is the new frame placed.
Yeni çerçevenin nereye yerleştirildiğini tanımlar.
info
611
Defines, where to place the outline.
Ana hatları nereye yerleştireceğinizi tanımlar.
info
612
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Göreceli boyutun % 100'den az olması durumunda çıktı görüntüsünde konumlandırılan nesnenin nerede olacağını tanımlar.
info
613
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Bir doğrusal veya perspektif dönüşümü uygulayarak görüntüyü deforme edin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Daha fazla bilgi</a>.
info
614
Delete
Sil
info
615
Delete custom colors
ozel renkleri sil
info
616
Delete file
Dosyayı sil
info
617
Delete layer(s)
Katman(lar)ı sil
info
618
Delete vertex
Köşeyi sil
info
619
Density [%]:
Yoğunluk [%]:
info
620
Density of the projected shadow at the beginning.
info
I wish there were...
Select background