Turkish phrases #441-460 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Color of the outline.
Anahat rengi.
info
442
Color picker value range:
Renk seçici değer aralığı:
info
443
Color picker window
Renk seçici penceresi
info
444
Color saturation...
Renk doygunluğu...
info
445
Color synchronization ID
info
446
Color used to fill the borders.
Sınırları doldurmak için kullanılan renk.
info
447
Color1 ID:
info
448
Color:
Renk:
info
449
Colored
Renkli
info
450
Colorize
Renklendir
info
451
Colors
Renkler
info
452
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Renk düğmesinin açılır paletinde görüntülenen renkler (standartların yanında).
info
453
Colors:
Renkler:
info
454
Combine
info
455
Combine content of all layers flattening the image.
Görüntüyü düzleştiren tüm katmanların içeriğini birleştirin.
info
456
Combined
Birleşmiş
info
457
Command
Komut
info
458
Command codes
info
459
Command type
info
460
Commands
Komutlar
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...