Bulgarian phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Custom background
info
662
Custom color
Нормални цветове
info
663
Custom colors
Нормални цветове
info
664
Custom convolution filter
info
665
Custom convolution filter...
info
666
Custom format...
Потребителски формат...
info
667
Custom icons...
Нормални икони
info
668
Custom image
Персонализирано изображение
info
669
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Нормално предизбиране на инструменти, цветове, стилове за запълване и метод на рисуване.
info
670
Custom size
Обичаен размер
info
671
Custom size:
info
672
Custom zoom
Нормалноа промяна на увеличението
info
673
Custom1
По поръчка1
info
674
Customize
Персонализиране
info
675
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
Персонализирай използвания в момента курсор на мишката.Създаване и променяне на курсорни схеми.
info
676
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Преработи основния прозорец на приложението. Вече отворените документи няма да се повлияят.
info
677
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Изрежи избраното и го сложи в Клипборда.
info
678
DPI
DPI
info
679
Darken
info
680
Dash
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons