Bulgarian phrases #741-760 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Dialog caption:
info
742
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Диаметър или размер на ограничаващата кутия на нарисуваният десен.
info
743
Dimensions: %ix%i pixels
info
744
Direction
info
745
Direction of parallel light rays shining on the height map.
info
746
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
info
747
Direction of the folds.
info
748
Disable
info
749
Disable &automatic updates
Деактивирай &авто актуализации
info
750
Disable the outline on the drawn shape.
info
751
Disabled
info
752
Displace amount
info
753
Displace...
info
754
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Покажи конте&кстната помощ 
info
755
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Показва контекстната помощ (това съобщение) като подсказване за инструмент
info
756
Display hints relevant to application current state.
Покажи указанията отнасящи се до текущото състояние на приложението.
info
757
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
758
Display mode
info
759
Display mode:
info
760
Display program information, version number and copyright.
Покажи информацията за програмата, номер на версията и авторските права.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...