Swedish (Sweden) phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Custom background
info
662
Custom color
info
663
Custom colors
Egna färger
info
664
Custom convolution filter
info
665
Custom convolution filter...
info
666
Custom format...
info
667
Custom icons...
Skräddarsydda ikoner...
info
668
Custom image
info
669
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Egna inställningar för verktyg, färger, fyllnadstyper, och ritningsinställningar.
info
670
Custom size
Skräddarsydd storlek
info
671
Custom size:
info
672
Custom zoom
info
673
Custom1
Skräddarsydd1
info
674
Customize
Skräddarsy
info
675
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
Skräddarsy aktuella använde muspekare. Skapa och ändra muspekare plan.
info
676
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Skräddarsy huvud programfönstret. Detta påverkar inte dokument eller fönster som är öppna.
info
677
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Klipp ut valet och klistra in det i clipboard.
info
678
DPI
DPI
info
679
Darken
Gör Mörkare
info
680
Dash
info
I wish there were...
Select background