Hungarian phrases #21-40 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Arbitrary rotation...
&Tetszőleges forgatás...
info
22
&Automatic
&automatikus
info
23
&Automatic zoom
Autómatikus nagyítás
info
24
&B-Spline
&B-Spline
info
25
&Background color:
&Háttérszín
info
26
&Before selected item
&Előzőleg kiválasztott elem
info
27
&Bevel...
&Ferdeség
info
28
&Blend with background...
Keverés a háttérrel...
info
29
&Brightness:
Fényerő:
info
30
&Cache views
&Gyorsítótár nézet
info
31
&Canvas size...
&Vászon méretet ...
info
32
&Category:
&Kategória:
info
33
&Color Distance
Színes távolság
info
34
&Colorize...
&Színezés...
info
35
&Commands:
&Parancsok:
info
36
&Configure layout...
&Elrendezés konfigurálása...
info
37
&Contrast [%]:
&Kontraszt [%]:
info
38
&Copy
Másolás
info
39
&Copy %s
Másolás: %s
info
40
&Copy selected frame
&Kijelölt keret másolása
info
Select background
What about ICL files?