Turkish phrases #1701-1720 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1701
Increase opacity
Opaklığı arttırın
info
1702
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Fırça aracını kullanarak opaklığı (alfa) artırın.
info
1703
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
1704
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
1705
Increase or decrease canvas size..
info
1706
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
Seçilen piksellerin etkin bir şekilde korunmalarını veya öncelikli silme için işaretlemelerin önemini arttırın veya azaltın.
info
1707
Increase outline width
Anahat genişliğini artırın
info
1708
Increase pixels' transparency.
Piksellerin şeffaflığını arttırın.
info
1709
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
info
1710
Indicates the currently used value for outline width.
Anahat genişliği için şu anda kullanılan değeri gösterir.
info
1711
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
info
1712
Infinity...
info
1713
Initial background color:
info
1714
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Maskeyi görüntünün alfa kanalından başlatın.
info
1715
Ink Outlines...
info
1716
Ink Rubber...
info
1717
Inmosque
info
1718
Inner shadow
İç gölge
info
1719
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
1720
Insert Frame
Çerçeve Ekle
info
Select background
What about ICL files?