Turkish phrases #2661-2680 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2661
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Animasyonun göreceli hızı % 25 ila % 400 aralığında.
info
2662
Relative vertical position of the watermark.
Filigranın göreli dikey konumu.
info
2663
Remember configuration
Yapılandırmayı hatırla
info
2664
Remove Empty Border
Boş Kenarlığı Kaldır
info
2665
Remove Hue
info
2666
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
2667
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.
Düşük kaliteli merceğin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan merkez) çıkarın.
info
2668
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">More information</a>.
Düşük kaliteli lensin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan) kaldırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">Daha fazla bilgi</a>.
info
2669
Remove details
Detayları sil
info
2670
Remove folder from favorites
Klasörü favorilerden kaldır
info
2671
Remove hue...
Renk atımını çıkart
info
2672
Remove selected custom icons.
Seçilen özel simgeleri kaldırın.
info
2673
Remove selected layers.
Seçilen katmanları kaldırın.
info
2674
Remove selection
Seçimi sil
info
2675
Remove style
Stili kaldır
info
2676
Remove the effects assigned to this layer.
Bu katmana atanan efektleri kaldırın.
info
2677
Remove the selected frame(s) from aminated cursor.
Seçilen çerçeve(ler)i animasyonlu imleçten kaldır.
info
2678
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
2679
Remove this step
Bu adımı kaldır
info
2680
Rename file
Dosyayı yeniden isimlendir
info
Select background
Vista & Win 7 icons