με κυκλάκι που γυρίζει (animated) Cursor Details

Log-in or register.

Βελάκι με κυκλάκι που γυρίζει (animated).ani

Βελάκι με κυκλάκι που γυρίζει (animated).ani
  • Published on October 27th 2020 by .
  • Released under the Custom (contact author) license.
  • Designated to be used as a Normal Select cursor by right- or left-handed people.
  • Animated cursor with 13 frame(s).

Βελάκι πορτοκαλί-άσπρο που γυρίζει και είναι μαύρο στη μέση

Resources