RealWorld Graphics - resursi za web i desktop orjentisanu grafiku

Log-in or register.


Prikaži RealWorld Icon Editor  

RealWorld Icon Editor - Verzija 2006.2

RealWorld Icon Editor je profesionalni alat za kreiranje ikonica i njihovo rukovanje, koji obiluje raznim opcijama. U stanju je da kreira ikonice direktno iz slika i 3D modela. Jednim klikom miša, "Editor Ikonica RealWorld" će automatski renderovati 3D scenu i od nje napraviti sliku ili ikonicu. Prilikom generisanja svake slike, primenjuju se podesivi specijalni efekti. U paketu se nalazi i biblioteka sa 36 ikonica i 3D modela.

Preuzmite besplatnu probnu aplikaciju (u periodu na 30-dana)

Kupite licencu za "Editor Ikonica RealWorld"

  • Kućna licenca - 29 dolara - sa ovom licencom ne možete koristiti aplikaciju u komercijalne svrhe - Kupite putem interneta.
  • Profesionalna licenca - 89 dolara - osnovna korisnička licenca, uključujući i jednogodišnju podršku za besplatne nadogradnje - Kupite putem interneta.
  • Korporativna licenca - 890 dolara - sa ovom licencom svi zaposleni, unutar jedne organizacije, mogu koristiti aplikaciju - Kupite putem interneta.

[Editor Ikonica RealWorld] - [Demo prikazi] - [Šta je novo u poslednjoj verziji] - [Preuzimanje fajlova] - [Kupovina putem interneta]


Pregledajte arhivu ikonica  

Preuzmite Besplatne Skupove Ikonica

Pregledajte kolekciju skupova Windows XP ikonica. Biblioteka obuhvata profesionalne ikonice za aplikacije, web, desktop i ikonice za IM programe da bi ih mogli podesiti po svom ukusu (MSN Messenger, ICQ, ...).

Pretražite biblioteku ikonica:
Preporuka: Unesite jednu ili više reči odvojenih razmakom i pritisnite taster Enter.

Naručite eljenje ikonice  

Posebne Ikonice I Slike Za Vaše Projekte

  • Realističan, nenametljiv i funkcionalan izgled i utisak svih isporučenih ikonica.
  • Beskompromisan kvalitet svih veličina slika, uključujući i najproblematičnije verzije sa 16x16 piksela.
  • Proverite našu metodologiju i naučite u šta treba gledati prilikom ocene kvaliteta jedne ikonice.

Kontaktirajte nas na info@rw-designer.com ako Vam treba više informacija ili procena troškova određenog projekta.


RealWorld Graphics na engleskom jeziku