Danish phrases #1021-1040 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Custom background
Tilpasset baggrund
info
1022
Custom color
Tilpasset farve
info
1023
Custom colors
Tilpassede farver
info
1024
Custom convolution filter
Tilpas sammenkædningsfilter
info
1025
Custom convolution filter...
Tilpas sammenkædningsfilter...
info
1026
Custom de-vignetting
Tilpasset vignettering
info
1027
Custom icons...
Tilpassede ikoner...
info
1028
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Forudindstillinger for værktøj, udfyldning og tegning.
info
1029
Custom zoom
Tilpasset zoom
info
1030
Custom1
Tilpasset1
info
1031
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tilpas hovedvinduets størrelse. Åbne dokumenter og vinduer påvirkes ikke.
info
1032
Cut a defined quadrangle from an image.
Klip defineret kvadrat ud af et billede.
info
1033
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Klip markering til udklipsholder.
info
1034
CutGlass......
info
1035
Cutout...
info
1036
Cyberdelic...
info
1037
Cybia
info
1038
Cyborg...
info
1039
D&isabled
info
1040
D&isabled - simpler user interface, conserves memory
info
Select background
I wish there were...