Danish phrases #761-780 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Circular Times...
info
762
Circular Weave...
info
763
Circular border...
Cirkulær kant...
info
764
Circulars...
info
765
Circus Maximus...
info
766
Cirquelate...
info
767
Clarity...
Klarhed
info
768
Classic Grey
info
769
Classified Operations
Klassificerede handlinger
info
770
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
Fjern alle tilpassede farveprøver. Anbefalet før import.
info
771
ClerkenWell On My Mind...
info
772
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
klik på tom plads for at føje nyt stop til gradueringen. Slet stoppet ved at trække det udenfor. Vælg stop ved at klikke på det.
info
773
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klik først her og derefter på det du ønsker at vide mere om.
info
774
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Klik Gendindlæs for at se resultatet.
info
775
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klik på en knap for hurtigt skift til den respektive mappe. Du kan tilføje aktuel mappe med knapperne i vinduets øverste højre hjørne.
info
776
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Klik på tags for at vælge/fravælge dem. Dobbeltklik på et tag for at vælge det og fravælge alle andre. Fremhævet skrift viser aktuelt tag.
info
777
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Klik på værktøjsliniekanpper for at køre kommandoer. Få hjælp ved at lade musen hvile over knapperne og læse teksten i statuslinien.\n\nDu kan tilføje, fjerne, arrangere eller tilpasse knapperne i layouttilpasning.
info
778
Click to add current color to last used colors.
Klik for at føje farven til senest brugte farver.
info
779
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Klik for at vælge nuance og mætning på aktuel farve. Den endelige farve påvirkes også af belysningen i det andet område.
info
780
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Klik for at vælge lysstyrke og alfaværdi for aktuel farve.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...