Danish phrases #1181-1200 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Down-Up
Ned op
info
1182
DownHill Too...
info
1183
Download
Download
info
1184
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
Flyt billedet ved at trække med musen, zoom ind og ud med musens hjul. Alternativt kan piletasterne og +/- tasterne bruges.
info
1185
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Træk punkterne for at angive en perspektiv transformering. Bevar konveks polygon.
info
1186
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrken med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
1187
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
1188
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
1189
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
1190
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Justér  farver med skyderne.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online hjælp</a>
info
1191
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
1192
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
1193
DragonFly
info
1194
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
1195
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
1196
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
1197
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
1198
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
1199
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
1200
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
What about ICL files?
Select background