Danish phrases #1541-1560 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
High speed
Højhastighed
info
1542
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Højere tal gør mønstrets kanter slørede.
info
1543
Highlight missing strings
Fremhæv manglende strenge
info
1544
Hold down left mouse button and move the mouse to test cursor hot spot.
Test markørens hotspot ved at venstreklikke, holde tasten nede og bevæge musen.
info
1545
Holding A Cake To The Sun...
info
1546
Holidays in Egypt...
info
1547
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbage|Frem|Kopiér|Indsæt|
info
1548
Horizontal
Vandret
info
1549
Horizontal Grain
info
1550
Horizontal Split Type
info
1551
Horizontal blur
Vandret sløring
info
1552
Horizontal division:
Vandret opdeling:
info
1553
Horizontal edge detection
Vandret kantgenkendelse
info
1554
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
1555
Hot Pixel Noise Remover...
info
1556
Hourglass
Timeglas
info
1557
How is the shadow combined with the original shape.
Hvordan skyggen kombineres med den originale form.
info
1558
Hue
Nuance
info
1559
Hue Distortion...
info
1560
Hue Emboss...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons