Danish phrases #781-800 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Click to use this color as primary color. Hold down SHIFT for secondary color. Right-click on a color to delete it.
Klik for at bruge denne farve som primærfarve. Hold Skift nede for sekundær farve og højreklik på en farve for at slette den.
info
782
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Klik eller brug piletasterne til at skifte farvekomponenter svarende til den valgte.
info
783
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Klik eller brug højre og venstre piletast til at ændre farveopaciteten (alfa).
info
784
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klik eller brug op og ned piletast til at ændre valgte farvekomponent.
info
785
Clio...
info
786
Clone with: %s
Klon med: %s
info
787
Close
Luk
info
788
Close To The Spot...
info
789
Close the active document.
Luk aktivt dokument
info
790
CloseUp Grid...
info
791
Closed
Lukket
info
792
Cloud ...
info
793
Clouds
Skyer
info
794
Collapse
info
795
Collapsed
Sammenfoldet
info
796
Collapsing Into A Tunnel...
info
797
Color
Farve
info
798
Color 1
Farve 1
info
799
Color 1 synchronization
Farve 1 synkronisering
info
800
Color 2
Farve 2
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...