Danish phrases #1561-1580 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Hue Transparency...
info
1562
Hue and Cry...
Nuance og gråd...
info
1563
Hue of the colorized image.
Nuance på farvelagt billede.
info
1564
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Nuancemætning og alfabelyste 2D områder
info
1565
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID på udtrukket dokumentdel. Dette ID er dokumentspecifikt. Henvis til dokumentationen for det anvendte dokument foe at lære om dets del ID'er.
info
1566
Ice White
info
1567
Ice...
info
1568
Ice4...
info
1569
Icon
Ikon
info
1570
Icon assigned to the configuration window.
Ikon knyttet til indstillingsvinduet.
info
1571
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
1572
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikon vist på værktøjslinie eller i menu.
info
1573
Icon from &selection
Ikon fra markering
info
1574
Icon from radio
Ikon fra radio
info
1575
Icon:
Ikon:
info
1576
Icons
Ikoner
info
1577
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identitet på en markerings synkroniseringsgruppe til udtrækning af dokumentdele.
info
1578
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identitet på markerings synkroniseringsgruppe for aktuel visning.
info
1579
Identifier of a view state with the image mask.
info
1580
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Identitet på værktøjet der bruges når et billede indsættes eller droppes i dette vindue.
info
What about ICL files?
Select background