Danish phrases #1621-1640 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1621
Image
Billede
info
1622
Image &zoom:
Billedzoom:
info
1623
Image - Export
info
1624
Image - Print
info
1625
Image - Viewer
Billede - fremviser
info
1626
Image - Zoom
Billede - zoom
info
1627
Image Format
Billedformat
info
1628
Image Skill
info
1629
Image files
Billedfiler
info
1630
Image filter name:
Billedfilternavn:
info
1631
Image filters toolbar
Billedfiltre
info
1632
Image from clipboard
Billede fra udklipsholder
info
1633
Image from file:
info
1634
Image mask ID:
Billedmaske ID:
info
1635
Image selection is synchronized by the given ID.
Billedmarkering synkroniseres efter givet ID.
info
1636
Image viewer controls:\n- Mouse wheel or + and - keys zoom in and out.\n- Double-click or hit * key to turn automatic zoom on.\n- Press / to set zoom to 1:1.\n- Drag picture with mouse or arrow key to pan.
Visningskontroller:\n- Musens hjul eller +/- tasterne zoomer.\n- Dobbeltklik eller * tasten aktiverer automatisk zoom.\n- Tast / for at zoome 1:1.\n- Træk med musen eller brug piletasterne til at panorerer.
info
1637
Imagenomic
info
1638
Images
Billede
info
1639
Impasto...
info
1640
Import Linux cursor
Importer Linuxmarkør
info
I wish there were...
Select background