Danish phrases #1601-1620 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1601
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Hvis aktiveret vises faner ikke og sideskift foregår på alternativ vis.
info
1602
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktiveret vises Administrer filtre ikke i menuen. Plugins skal altid ændres gennem tilpas layout dialogen.
info
1603
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Hvis aktiveret, vil programmet indsamle information om uoversatte udtryk og tillade deres oversættelse.
info
1604
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Hvis aktiveret forhindres kvalitetstab i uændrede områder i JPEG billeder.
info
1605
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Hvis aktiveret anvendes filtret kun på farvekanaler uden at ændre alfakanalen.
info
1606
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
1607
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Hvis aktiveret tages ikonet fra første valgte underkommando.
info
1608
If enabled, the output image will always have square proportions.
Hvis aktiveret vil outputbilledet altid være kvadratisk.
info
1609
If enabled, the raster editor will display the composed image including all layers and color profile.
info
1610
If enabled, the text be printed skewed.
info
1611
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
Hvis aktiveret vil visningen kunne oprette og bruge tilfældige markeringer.
info
1612
If enabled, the weight of the used font will be increased.
info
1613
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Hvis aktiveret, vil uoversatte udtryk starte med et [*] i programvinduet.
info
1614
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Hvis kommandoern placeres i hovedmenuen, eksekveres den når de valget genveje tastes.
info
1615
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Hvis aktiveret vil det relaterede felt blive sat til den definerede værdi når kommandoen aktiveres.
info
1616
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ved brug på værktøjslinie indeholder knappen altid kommandonavnet
info
1617
Ignore alpha
Ignorer alfa
info
1618
Ignore selection
Ignorer markering
info
1619
Illumine
info
1620
Illustrator...
Illustrator...
info
I wish there were...
Select background