Danish phrases #1901-1920 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1901
Mask from opacity
Maske fra opacitet
info
1902
Mask identifier:
Maskeidentitet:
info
1903
MasterBlast-Colour
info
1904
MasterBlast-Mono
info
1905
MasterBlaster
info
1906
MasterBlaster...
info
1907
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
matcher pixel med samme alfaværdi (opacitet/gennemsigtighed).
info
1908
Matches pixels with similar brightness.
Matcher pixel med lignende lysstyrke.
info
1909
Matches pixels with similar hues.
Matcher pixel med lignende nuancer.
info
1910
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Matcher pixel med lignende værdier for rød, grøn, blå og alfakanaler.
info
1911
Matching files:
Matchende filer:
info
1912
Matlab Operation
Matematisk handling
info
1913
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Maksimér kontrasten for hver af de røde, grønne og blå farvekanaler.
info
1914
Maximum Colors
Maksimum farver
info
1915
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
1916
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maksimal forskel mellem farven på den klikkede pixel og farven på den udfyldte pixel. Værdier varierer fra 0 til 100%.
info
1917
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksimal afstand i pixel hvor hver pixel påvirkes.
info
1918
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
Maksimalt antal beregningstrin og resulterende farver i det endelige billede.
info
1919
Mazzyiodal Patterns...
info
1920
Mean removal
Rå fjernelse
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...