Danish phrases #3481-3500 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3481
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Vælg en musegestus her, og brug kontrollerne i højre side til at tilpasse en handling, der udføre når denne gestus bruges med højre musetast i raster editor.
info
3482
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Markér en firkant ved at trække med musen. Hold SKIFT og/eller CTRL nede for at føje til, fjerne eller invertere markeringen.
info
3483
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Vælg et område magen til den klikkede pixel. Hold CTRL og/eller SKIFT ned for at kombinere den nye markering med den aktuelle.
info
3484
Select a view to use.
Vælg en visning.
info
3485
Select all objects that are currently not selected.
Vælg alle emner som ikke er valgt.
info
3486
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Vælg effekt til retoucherede pixel.
info
3487
Select color component used by the color areas to the left.
Vælg farvekomponent til farvede områder i venstre side.
info
3488
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Vælg farve fra en palet med standardfarver eller fra en skærmpixel.
info
3489
Select how to handle multiple open documents.
Vælger hvordan flere åbne dokumenter skal håndteres.
info
3490
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Vælg hvordan aktuelt lag flettes med underliggende lag.
info
3491
Select how to visualize the colors.
Vælg hvordan farver visualiseres.
info
3492
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Vælg foretrukket sprog. Engelsk bruges til uoversatte strenge.
info
3493
Select the splitting style.
Vælg opdelingsstil.
info
3494
Select the sub-view in the left/lower pane.
Vælg delvisning i nederste venstre rude.
info
3495
Select the sub-view in the left/upper pane.
Vælg delvisning i øverste venstre rude.
info
3496
Select the sub-view in the right/lower pane.
Vælg delvisning i den nederste højre rude.
info
3497
Select the sub-view in the right/upper pane.
Vælg delvisning i øverste højre rude.
info
3498
Selected file formats will be used for newly created documents.
De valgte filformater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter.
info
3499
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
De valgte formater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter i den angivne rækkefølge.
info
3500
Selected language is built into the application and supported by all default components.
Dette sprog er indbygget i programmet og understøttet af alle standardkomponenterne.
info
Vista & Win 7 icons
Select background