Danish phrases #3521-3540 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3521
Set outline width of a shape to the predefined value.
Sæt kantbredden på en form til en bestemt værdi.
info
3522
Set primary color
Primær farve
info
3523
Set rasterization mode
Rasterisering
info
3524
Set shape fill mode
Formudfyldning
info
3525
Set style ID
Stil ID
info
3526
Set style config
Stiltilpasning
info
3527
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Sæt den primære farve ved at klikke på et pixel. Hold "Shift" nede for at ændre den sekundære farve.
info
3528
Set the state of all selected boolean items to false.
Sæt status for alle valgte booleske emner til falsk.
info
3529
Set the state of all selected boolean items to true.
Sæt status på alle booleske emner til sand.
info
3530
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Sæt markeringens zoomniveau til 100%.
info
3531
Set tool ID
Værktøjs ID
info
3532
Set tool config
Værktøjstilpasning
info
3533
Settings
info
3534
Setzboard...
info
3535
Shadow
Skygge
info
3536
Shadow density
Skyggetæthed
info
3537
Shadow offset
Skyggeforskydning
info
3538
Shadow only
Kun skygge
info
3539
Shadow position:
Placering:
info
3540
Shadow size
Skyggestørrelse
info
What about ICL files?
I wish there were...